Peri Dili

Müzik, doğada var olan seslerin sanatçı tarafından belirli bir uyum içinde dizilmesi ve yansıtılmasıdır. Antik Yunan’da “Mousika” sözcüğünden gelmekte olup “Mousa” (okunuşu Musa şeklinde) ise peri anlamındadır. Yani müzik derken aslında periceyi (perilerin dili) kastediyoruz.

Didaktik bir giriş sonrası şimdi asıl söylemek istediklerime geçebilirim. Tabii bu yazıdaki her cümlenin kendi fikrim olduğunu ve tamamen öznel yargılardan oluştuğu gerçeğini de belirterek. Her cümleye “bence, bana göre” diye başlamamak için söylüyorum bunu. Herhangi bir çekincem olduğundan değil yani.

Müzik bir anlatım biçimidir. Duyguların, düşüncelerin, imgelerin kısacası anlatılmak istenen şeylerin birçok farklı unsurla dile getirilmesi. Dile getirmek biraz kısıtlayıcı oldu aslında. Enstrümantal müziği işin dışında tutmuş oldum, kusura bakmasın.

Antik Yunan mitlerini inceleyip okuduğumda müziğin çok büyük bir yer kapladığını, ağıtların, kahramanlıkların, destanların, aşkların ve daha birçok öykünün anlatımında ve aktarımında yeri olduğunu gördüm.

Yine Türk mitolojisinde de geçen destanların ve hikayelerin bugüne gelmesinde dönemin ozanlarının büyük payı olduğunu söyleyebilirim. Şamanların ayinlerinde “gırtlak müziği” denilen tekniği kullandıklarını da hesaba katarsak bu dediğim biraz daha kolay anlaşılabilir.

Çok eski çağlardan beri müzik, doğanın bir parçası olmuş. İnsanlar da var olduklarından beri doğayı taklit etme güdülerine sesleri -dolayısıyla müziği- de eklemiş ve kendilerine aletler icat edip müzik yapmışlardır.

Tarihe baktığımızda da birçok tarihi olayın müziği etkilediğine şahit oluyoruz. Buna bir örnek olarak Orta Doğu’daki Altı Gün Savaşı’nı anlatan Colonel Bagshot’ın Six Day War şarkısını vereyim. Tıklarsanız yeni sekmede dinleyebilirsiniz, yazıyla birlikte güzel gideceğini umuyorum.

Konuyu toparlamaya çalışayım şimdi de.

Müzik anlayışım hep anlatım, ifade etme üzerine olmuştur. Müziğin insanlığa aracı olması gerektiğine inanıyorum. Şarkıların, eserlerin bir mesajı bulunduğu ve bunu amaçladığı zaman estetik duygular uyandırdığını düşünüyorum. Doğal olarak bu özellik sadece müziğe özgü değil. Tüm sanat dalları bunun için araçtır. Yaptığım tüm şarkılarda, yazdığım tüm eserlerde bu amacı güttüm. Bir mesaj vermeye çalıştım. Samet’le çalışmanın en güzel ve zevkli yanı da benzer görüşleri ve değer yargılarını paylaşmamız, sanata yakın açıdan bakmamız bence.

Sanat bir anlam taşımalı. Şarkıların bir dili olmalı.

Şarkıların Dili Olsa” başlığını da bu yüzden açtık. Burada şarkıların anlattıkları şey bizim için neyi ifade ediyor diye konuşalım istedik. Yeter ki konuşalım diye.

Eğer sanat susarsa herkes susar.

 

kbc

11.1.19

Etiket(ler): .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir